en

DOTACJE


Spółka Lov SC realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Promocja marki „Agata Wojtkiewicz” poprzez wykorzystanie instrumentów promocji zagranicznej.” o nr: POIR.03.03.03-10-0081/19.

Celem projektu jest udział spółki Wnioskodawcy w działaniach promocyjnych przewidzianych w Branżowym Programie Promocji dla branży MODA POLSKA, z zamiarem promowania marki produktowej – wysokiej jakości sukni ślubnych marki Agata Wojtkiewicz, mających szansę przyczynić się do promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Promocja marki na arenie międzynarodowej pozwoli na podpisanie kontraktów na rynkach zagranicznych. Przełoży się to na wzrost przychodów uzyskanych ze sprzedaży eksportowej. Zwiększone przychody pozwolą Wnioskodawcy na inwestycje w przedsiębiorstwo, a także na udoskonalenie i rozszerzenie oferty produktowej.

Wartość projektu: 215 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 182 750,00 PLN